Raport z sytuacji ekonomiczno-finansowej w podmiocie leczniczym
kwiecień
26
Sporządzanie i omówienie przykładowych zapisów raportu z sytuacji ekonomiczno-finansowej
Miejsce szkolenia: Warszawa, Centrum "Okopowa", ul. Okopowa 55
Data: 26 kwiecień 2017

 

Opis szkolenia:
 1. Istota i cele sporządzania raportu z sytuacji ekonomiczno-finansowej
 2. Analiza sytuacji ekonomiczno-finansowej placówki
  • analiza finansowa jako źródło informacji o jednostce – analiza wstępna i wskaźnikowa sprawozdania finansowego
  • analiza treści projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wskaźników ekonomiczno-finansowych
  • przeprowadzenie przykładowej analizy finansowej placówki
 3. Wpływ informacji o istotnych wydarzeniach na sytuację podmiotu leczniczego
  • krótko o strategii, analizie interesariuszy, analizie otoczenia zewnętrznego i wewnętrznego jednostki, analizie SWOT
  • podstawowe wskaźniki statystyki medycznej jako narzędzie do kompleksowej diagnozy sytuacji jednostki
  • określenie kluczowych czynników wpływających na przyszłą sytuację jednostki (szanse i ryzyka)
 4. Prognoza sytuacji ekonomiczno-finansowej na kolejne trzy lata obrotowe
  • wprowadzenie do budżetowania przychodów i kosztów
  • prognozowanie przepływów pieniężnych
  • prognozowanie sytuacji majątkowo-finansowej
  • sporządzanie planowanego sprawozdania finansowego

Uczestnicy szkolenia otrzymują 20% rabatu na szkolenie dotyczące sporządzenia planu naprawczego.

Prowadzący szkolenie:

dr Monika Raulinajtys-Grzybek - adiunkt w Katedrze Rachunkowości Menedżerskiej w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Prowadzi wykłady i szkolenia z zakresu controllingu, rachunkowości zarządczej i rachunku kosztów. Specjalizuje się w problematyce wdrażania narzędzi rachunkowości zarządczej i rachunku kosztów w podmiotach leczniczych i wykorzystaniu ich w zarządzaniu jednostkami ochrony zdrowia.

Termin szkolenia:
26 kwietnia 2017
Miejsce szkolenia:
Warszawa, Centrum "Okopowa", ul. Okopowa 55
Cena szkolenia:
580 zł/os.
Zapewniamy:
Udział, materiały, przerwy kawowe, lunch
Zgłoszenia:
 1. poprzez wypelnienie i przeslanie formularza zgłoszeniowego znajdującego się poniżej

 2. e-mailem: pce@pce.com.pl

 3. faksem na nr (022) 890 20 02, 890 20 01

Osoby uczestniczące w szkoleniu otrzymają potwierdzenie przyjęcia  zgłoszenia na adres e-mailowy lub faxem. Jeżeli nie otrzymają Państwo od  nas zgłoszenia w ciągu 24h oznacza to, że zgłoszenie do nas nie dotarło.

 

PŁATNOŚĆ NALEŻY UISCIĆ PRZELEWEM PRZED SZKOLENIEM

KONTO: Polskie Centrum Edukacji Anna Osińska BANK MILLENNIUM S.A.

            32 1160 2202 0000 0000 2731 7659

na przelewie prosimy umieścić nazwisko uczestnika oraz datę szkolenia

 

WARUNKI PŁATNOŚCI I REZYGNACJI

Upoważniam Polskie Centrum Edukacji do wystawienia faktury VAT bez podpisu osoby odbierającej.
Przy rezygnacji poniżej 21 dnia przed rozpoczęciem szkolenia ponosimy koszty w wysokości 100% ceny szkolenia. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia nas z obowiązku zapłaty za szkolenia.

Dodatkowe informacje:
Dojazd do Centrum "Okopowa" z Dw. Centralnego tramwajem nr 22 wysiąść należy na przystanku "Niska"
 
REJESTRACJA UCZESTNIKÓW od godz. 09:30
 
ZAJĘCIA ROZPOCZYNAJĄ SIĘ  o godz. 10.00     

ZAKOŃCZENIE ZAJĘĆ  ok. godz. 15.00Formularz zgłoszenia
Partnerzy wydarzenia
HARMONOGRAM KONFERENCJI 2017
Warto zapoznać się, aby wiedzieć jak planować swój budżet szkoleń i konferencji w nadchodzącym roku. Wię...
czytaj więcej
Siedziba firmy
POLSKIE CENTRUM EDUKACJI – ANNA OSIŃSKA ul. Żelazna 41, lok 6 00-836 Warszawa 7 min pieszo od Dworca Cent...
czytaj więcej
Wydarzenia
sierpień
22
Ilość dni szkolenia: 1
sierpień
29
Ilość dni szkolenia: 1
sierpień
30
Ilość dni szkolenia: 1
wrzesień
06
Ilość dni szkolenia: 1